Agenda a chofnodion

Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board - Dydd Mercher, 3ydd Chwefror, 2021 11.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: E-bost: steve.boyd@powys.gov.uk 

Eitemau
Rhif eitem

1.

CROESO AC YMDDIHEURIADAU / WELCOME AND APOLOGIES

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL / DECLARATIONS OF PERSONAL INTEREST

3.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF/ MINUTES OF THE LAST MEETING 4/12/2020 pdf icon PDF 590 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

BARGEN TWF CANOLBARTH CYMRU: ADRODDIAD CYNNYDD A CHAMAU NESAF/ MID WALES GROWTH DEAL: PROGRESS BRIEFING AND NEXT STEPS pdf icon PDF 308 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

BWRDD: DIWEDDARIAD AR Y GYLLIDEB REFENIW 2020/21 / GMW BOARD: UPDATE ON REVENUE BUDGET 2020/21 pdf icon PDF 302 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

PARTNERIAETH SGILIAU A DYSGU RHANBARTHOL (PSDRh): DIWEDDARIAD CYNNYDD A CHAMAU NESAF / REGIONAL LEARNING AND SKILLS PARTNERSHIP (RLSP): PROGRESS BRIEFING AND NEXT STEPS pdf icon PDF 173 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Unrhyw Fater Arall

8.

DYDDIADAU CYFARFOD NESAF / DATES OF FUTURE MEETINGS

05 Mawrth / March 2021 – Rhithiol / Virtual

11 Mehefin / June 2021 – Rhithiol / Virtual

21 Medi / September 2021 – Rhithiol / Virtual

10 Rhagfyr / December 2021 - Rhithiol / Virtual