Agenda a chofnodion

Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru / Growing Mid Wales Board - Dydd Iau, 23ain Gorffennaf, 2020 10.00 am

Cyswllt: E-bost: steve.boyd@powys.gov.uk 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Croeso ac Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o ddiddordeb

3.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF 11/05/20 / MINUTES OF THE LAST MEETING 11/05/20 pdf icon PDF 426 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

BARGEN TWF CANOLBARTH CYMRU: DIWEDDARIAD A CAMAU NESAF/ MID WALES GROWTH DEAL: UPDATE & NEXT STEPS pdf icon PDF 394 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYLLIDEB AC ADNODDAU TCC / GMW BUDGET & RESOURCING pdf icon PDF 427 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

DIWEDDARIAD AR LYWODRAETHIANT / GOVERNANCE UPDATE

·         Trefniadau Craffu Rhanbarthol / Regional Scrutiny Arrangements

 

·         Gr?p Strategaeth Economaidd / Economic Strategy Group

 

·         Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol/ Regional Learning & Skills Partnership

 

 

7.

UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

8.

DYDDIADAU CYFARFODYDD NESAF / DATES OF FUTURE MEETINGS

I’w adolygu:

03 Medi 2020 – 14.30, Ystwyth, Aberaeron*

18 Tachwedd 2020 - 14.30, Llandrindod Wells*

*Trefniadau i’w adolygu’n rheolaidd oherwydd sefyllfa barhaus Covid-19

 

To be reviewed:

03 September 2020 – 14.30, Ystwyth, Aberaeron

18 November 2020 - 14.30, Llandrindod Wells

*Arrangements to be continually reviewed due to ongoing situation with Covid-19