Agenda

Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo - Dydd Mawrth, 27ain Ebrill, 2021

Eitemau
Rhif eitem

1.

Gwerthu eiddo Cei'r Trallwng, Y Trallwng