Agenda

Aelod Portffolio ar faterion Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio
Dydd Mawrth, 4ydd Chwefror, 2020

Eitemau
Rhif eitem

1.

Prynu eiddo yn Y Trallwng

2.

Prynu eiddo yn Y Drenewydd