Agenda

Economy, Residents, Communities and Governance Scrutiny Committee
Dydd Mawrth, 20fed Awst, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Wyn Richards, Scrutiny Manager and Head of Democratic Services  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfodydd Blaenorol pdf icon PDF 165 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfodydd blaenorol a gynhaliwyd fel a ganlyn fel cofnod cywir:

·         24 Mehefin, 2019

3.

Datganiad Chwipiaid y Pleidiau

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

 (D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o Ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried yn y cyfarfod.

5.

Bodlonrwydd Tenantiaid pdf icon PDF 160 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad y Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Waith Craffu pdf icon PDF 116 KB

Derbyn copi o FlaenRaglen Waith Craffu a gwneud unrhyw awgrymiadau ar gyfer eitemau i’w hychwanegu neu ddileu i’w hstyried gan y Pwyllgor Cydlynu.