Agenda

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu - Dydd Llun, 1af Mawrth, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Zoom. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuridau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried yn y cyfarfod.

3.

Datganiad Chwip y Pleidiau

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.)

4.

Strategaeth Ddigidol 2021 - 2025 pdf icon PDF 1 MB

Craffu’r Strategaeth Ddigidol drafft 2021 – 2025.

5.

Rhaglen Waith Craffu

Nodi bod cyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol wedi’u trefnu fel a ganlyn.

 

12-04-21

10.00 - 12.00

Y Gyllideb Chwarter 4 – arbedion effeithlonrwydd (I’w gadarnhau)

03-06-21

10.00 - 12.00

PerfformiadChwarter 4 + Risg

12-07-21

10.00 - 12.00

PerformiadChwarter 1 + Risg (I’w gadarnhau)

Freedom Leisure (I’w gadarnhau)

Y Gyllideb Chwarter 1 – arbedion effeithlonrwydd (I’w gadarnhau)

06-09-21

10.00 - 12.00

Freedom Leisure (I’w gadarnhau)

18-10-21

14.00 - 16.00

Perfformiadchwarter 2 + Risg

Y Gyllideb Chwarter 2 – arbedion effeithlonrwydd (TBC)

29-11-21

10.00 - 12.00