Agenda

Pwyllgor Craffu Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu - Dydd Llun, 1af Mehefin, 2020 1.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd  E-bost: wyn.richards@powys.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o Fudd

Unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i’w trafod yn y cyfarfod.

 

3.

Datganiad o Chwipiau Plaid

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Craffu gweithgareddau sy’n hanfodol i fusnes.

4.1

Digartrefedd

Dogfennau ychwanegol:

4.2

Safleoedd ailgylchu gwastraff o’r cartref

5.

Rhaglen Waith Craffu

Cynhelir cyfarfodydd nesaf y Pwyllgor fel a ganlyn:

 

18/06/2020

15.00 – 16.00

02/07/2020

14.00 – 15.00

16/07/2020

14.00 – 15.00

30/07/2020

14.00 – 15.00

 

Eitemau y gellir eu hystyried:

 

·         Gwasanaethau Rheoleiddio

·         Cymorth i fusnesau

·         Olrhain cysylltiadau

·         Torri’r borfa

 

Gwybodaeth ddiweddaru o’r cyfarfod diwethaf:

·         Gwasanaeth prisio – prisio busnesau newydd

·         Cludiant ar gyfer gofal plant brys – cyflenwi hylif diheintio dwylo a PPE – wedi’i ddatrys?