Agenda

Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal - Dydd Gwener, 25ain Mehefin, 2021 10.00 am

Cyswllt: Lisa Richards 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 

 

2.

Datganiadau o fudd

Derbyn datganiadau o fudd gan Aelodau. 

3.

DATGANIAD O CHWIPIAU PLAID

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Cofnodion pdf icon PDF 359 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd diwethaf a gynhaliwyd ar 26 a 27 Mai 2021 fel cofnodion cywir.

 

5.

Rhaglen Gogledd Powys pdf icon PDF 1 MB

Derbyn gwybodaeth ar Raglen Gogledd Powys.

 

 

6.

Trawsnewid Gwasanaethau Cymorth yn y Cartref pdf icon PDF 259 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio ar Wasanaethau Oedolion a’r Gymraeg.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Gofal Cartref: Datganiad o sefyllfa’r farchnad ac Adduned Powys. pdf icon PDF 153 KB

Ystyried y Datganiad o Sefyllfa’r Farchnad ac Adduned Powys.  .

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN WAITH pdf icon PDF 334 KB

Nodi blaenraglen waith craffu.