Agenda

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn electronig trwy Teams, Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal - Dydd Iau, 28ain Mai, 2020 11.00 am

Cyswllt: Lisa Richards 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

DATGANIAD O CHWIPIAU PLAID

Derbyndatganiadau o chwipiau plaid a gyflwynwyd i aelodau yn gysylltiedig â’r cyfarfod, yn unol ag Adran 78(3) Mesur Llywodraeth Leol 2011.

 

(DS:  Atgoffir aelodau, o dan Adran 78, ni chaiff Aelodau y cyflwynwyd chip plaid iddynt gymryd rhan yn y bleidlais ar fater gerbron y Pwyllgor.)

4.

Polisi Cartrefi Gofal Integredig PtHB/CSP pdf icon PDF 1 MB

YstyriedPolisi Cartrefi Gofal Integredig PtHB/CSP.

5.

Neges Brîffio Cartrefi Gofal MDT pdf icon PDF 222 KB

NodiNeges Brîffio Cartrefi Gofal.

6.

Gwasanaethau Plant pdf icon PDF 363 KB

Ystyried y diweddaraf o ran y Gwasanaethau Plant ar 14 Mai 2020.

7.

Gwasanaethau Plant - Perfformiad Ebrill 2020 pdf icon PDF 235 KB

Ystyried adroddiad ac Adroddiad Perfformiad y Pennaeth Gwasanaethau Plant ar gyfer Ebrill 2020.

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN WAITH

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 10 Mehefin 2020 rhwng 2pm a 3pm.