Agenda

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn electronig trwy Teams, Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal - Dydd Iau, 25ain Mehefin, 2020 11.00 am

Cyswllt: Lisa Richards 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

DATGANIAD O CHWIPIAU PLAID

Derbyndatganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2011.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Cynllun Adferiad Tymor Byr pdf icon PDF 224 KB

Ystyried y Cynllun Adferiad tymor byr.

5.

Cynllun Adferiad ar Dudalen ar gyfer Gwasanaethau Oedolion pdf icon PDF 629 KB

Ystyried y Cynllun Adferiad ar Dudalen ar gyfer Gwasanaethau Oedolion.

6.

RHAGLEN WAITH

Mae’r cyfarfod nesaf wedi’i drefnu ar gyfer 22 Gorffennaf 2020 rhwng 11 am a 12 canol dydd pan fydd yr eitemau canlynol ar yr agenda:

 

·         Adroddiad Cwynion Blynyddol

·         Polisi Atgyfnerthu 3ydd Parti