Agenda

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn electronig trwy Microsoft Teams, Pwyllgor Craffu Iechyd a Gofal - Dydd Mercher, 10fed Mehefin, 2020 2.00 pm

Cyswllt: Lisa Richards 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

DATGANIAD O CHWIPIAU PLAID

Derbyndatganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Canolfannau Gofal Plant pdf icon PDF 724 KB

Ystyried briff ar y Canolfannau Gofal Plant.

5.

RHAGLEN WAITH

The next meeting will be held on Thursday 25 June 2020 between 11am and 12 noon.