Agenda

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - Dydd Iau, 4ydd Tachwedd, 2021 2.00 pm

Lleoliad: By Zoom. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w trafod yn y cyfarfod.

 

3.

Datganiadau Chwip Plaid

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

 

4.

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr pdf icon PDF 483 KB

I graffu adroddiad yr Aelod Portffolio – Addysg ac Eiddo, a gwneud argymhellion / sylwadau i’r Cabinet.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

RHAGLEN WAITH pdf icon PDF 142 KB

Ystyried rhaglen waith craffu. 

 

Myfyrio

Gofynnir i’r Pwyllgor dreulio 5 i 10 munud yn myfyrio ar y cyfarfod heddiw.