Agenda

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - Dydd Mercher, 16eg Mehefin, 2021 2.00 pm

Lleoliad: By Zoom. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 

 

2.

Etholiad Is-Gadeirydd

Yn dilyn cyfarfod blynyddol y Cyngor, i ethol Is-gadeirydd am y flwyddyn i ddod.

 

3.

Datganiadau o fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau o ran eitemau sydd i’w trafod yn y cyfarfod.

 

4.

Datganiadau chwip plaid

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

 (D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

 

5.

Categori Iaith Ysgol Dyffryn Trannon pdf icon PDF 235 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio – Addysg ac Eiddo.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

RHAGLEN WAITH

Nodi y bydd y cyfarfodydd nesaf fel a ganlyn:

 

08-07-21

 

14.00 - 16.00

Zoom

Castell Caereinion (Cabinet 13-07-21)

 

14-07-21

 

14.00 - 16.00

Zoom

Cyllidebau Ysgolion 2021-22

Alldro Cyllidebau Ysgolion 2020-21

Adroddiad ar dlodi

 

09-21 TBC

Eitemau i’w cadarnhau

15-09-21

 

14.00 - 16.00

Zoom

Mount Street / Cradoc (Cabinet 21-09-21)

Llanbedr (Cabinet 21-09-21)

Yr Ystog (Cabinet 21-09-21)

 

08-12-21

 

14.00 - 16.00

Zoom

Llangedwyn / Llanfechain / Bro Cynllaith (Cabinet 14-12-21)

Llanfyllin - Cam 2 (Cabinet 14-12-21)

Ysgol Calon Cymru (Cabinet 14-12-21)

 

12-01-22

14.00 - 16.00

Zoom

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg – ôl-ymgynghoriad (Cabinet 18-01-22)

 

 

Cyfnod myfyrio

Gofynnir i’r Pwyllgor dreulio tua 5 i 10 munud yn myfyrio ar y cyfarfod heddiw.