Agenda

Learning and Skills Scrutiny Committee
Dydd Llun, 6ed Gorffennaf, 2020 1.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Scrutiny Manager and Head of Democratic Services 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

To receive declarations of interest from Members.

3.

Datganiadau Chwip y Blaid

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Adroddiadau Sefyllfa Cyfalaf ac Alldro Refeniw ar gyfer 31 Mawrth 2020 pdf icon PDF 925 KB

Craffu’r adroddiad Sefyllfa Cyfalaf ac Alldro Refeniw ar gyfer 31 Mawrth 2020 mewn perthynas a’r Gwasanaeth Addysg ac Ysgolion.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

RHAGLEN WAITH

 

Byddcyfarfod nesaf y Pwyllgor yn cael ei gynnal ar:

 

20 Gorffennaf 2020

1.00 p.m. – 2.00 p.m.

Eitem: Cyllidebau Ysgolion 2020-21

 

Byddcyfarfodydd pellach yn cael eu cynnal ar:

 

(Gwybodaeth i ddod)