Agenda

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - Dydd Llun, 15fed Mehefin, 2020 1.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Rheolwr Craffu a Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

Datganiadau gan Chwip y Pleidiau

Derbyndatganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Dyfodol y ddarpariaeth ADY / AAA ym Mhowys - papur trafod drafft pdf icon PDF 306 KB

Archwilio’r papur trafod drafft am y ddarpariaeth ADY / AAA i’r dyfodol ym Mhowys a chynnig arsylwadau / argymhellion i’r Cabinet.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

RHAGLEN WAITH

Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar:

 

22 Mehefin 2020

1.00 p.m.- 2.00 p.m.

Eitem: Briff ar Drawsnewid Ysgolion

 

Bydd cyfarfodydd pellach yn cael eu cynnal ar:

 

6 Gorffennaf 2020

1.00 p.m. – 2.00 p.m.

Eitem: Gwasanaeth Ysgolion – All-dro Ysgolion

20 Gorffennaf 2020

1.00 p.m. – 2.00 p.m.

Eitem – Cyllidebau Ysgolion 2020-21