Agenda

Learning and Skills Scrutiny Committee
Dydd Gwener, 5ed Mehefin, 2020 2.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards, Scrutiny Manager and Head of Democratic Services 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

Datganiadau gan Chwip y Pleidiau

Derbyndatganiadauynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

4.

Craffu'r Polisi Cludiant Ysgol

Craffu’r Polisi Cludiant Ysgol ac i wneud arsylwadau / argymhellion i’w hystyried gan y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

5.

RHAGLEN WAITH

Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar :

 

15 Mehefin 2020

1.00 p.m. i 2.00 p.m.

Eitem:           ADY / AAA

 

Bydd cyfarfodydd pellach yn cael eu cynnal ar:

 

22 Mehefin 2020

1.00 p.m. 2.00 p.m.

Eitem: Briffio ar Drawsnewid Ysgolion

6 Gorffennaf 2020

1.00 p.m. 2.00 p.m.

 

20 Gorffennaf 2020

1.00 p.m. 2.00 p.m.