Agenda

Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau - Dydd Iau, 30ain Ionawr, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Elizabeth Patterson 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

Datganiadau gan Chwip y Pleidiau

Derbyndatganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

4.

Y Gyllideb Ddrafft 2020-2021

Craffu’rGyllideb Ddrafft 2020-21

 

Wedi’uhatodi mewn perthynas â chynigion y Gyllideb gan y Cabinet i’r Cyngor mae’r dogfennau canlynol:

 

(i)           Copi o adroddiad y Cabinet sy’n darparu’r cyd-destun cyffredinol ar gyfer y broses o osod y gyllideb (Atodiad 1)

(ii)          Copio’r cynigion ar gyfer torri costau’r Gwasanaeth sy’n berthnasol i’r pwyllgor craffu (Atodiad 2)

(iii)         AsesiadauEffaith Unigol yn gysylltiedig â’r cynigion o dan (ii) uchod

(iv)         Copio’r Adroddiad Ffioedd a Thaliadau sy’n darparu gorolwg o gynigion y Gwasanaeth ar gyfer cynhyrchu incwm. (Atodiadau 3A a 3B)

(v)          Copio’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer y 10 mlynedd nesaf. (Atodiadau 4A a 4B)

(vi)         Copi o Efelychydd y GyllidebYmarfer Ymgynghori â’r Cyhoedd (Atodiad 5)

 

 

4a

Adroddiadau pdf icon PDF 343 KB

Dogfennau ychwanegol:

4b

Asesiadau Effaith pdf icon PDF 295 KB