Agenda

Pwyllgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Dydd Llun, 1af Tachwedd, 2021 2.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Wyn Richards  Swyddog Craffu

Eitemau
Rhif eitem

1.

Presenoldeb ac Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 221 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion drafft cyfarfod Pwyllgor Craffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a gynhaliwyd ar 7-7-21 fel cofnod cywir.

 

3.

Craffu Camau Llesiant

Yn y cyfamser, dwi angen cadarnhad gan Sarah am nifer y clustffonau. Dim ond 20 sydd gen i yma, ac fe fydd casglu’r gweddill yn niwsans (pan gesglais i’r rheina fisoedd yn ôl bellach, roedd y lleill yn y blychau plastig ac ati – wn i ddim a yw C neu B wedi bod i mewn o gwbl yn y cyfamser ac wedi’u sortio? Nid mater syml ydy o o ofyn i rywun o’r adran addysg pigo 2 focs i fyny o Landrindod ar y diwrnod), a byddwn i angen eu saniteiddio a’u gwefru ac ati.

 

Ai Caroline Rees ynteu Caroline y PW mae hi’n olygu?

 

 

3.1

Craffu Cam 3 – Seilwaith Trafnidiaeth pdf icon PDF 108 KB

Craffu Diweddariadau Chwarter 1 a 2 ynghyd a chynllun cyflwyno diwygiedig Cam 3 (Mehefin 20210

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.2

Adroddiad Uchafbwyntiau Chwarter 2 – 12 Camau Llesiant pdf icon PDF 215 KB

Craffu Adroddiadau Uchafbwyntiau Chwarter 2 ar gyfer Camau Llesiant 1,3,6,7,9,10.

 

3.3

Gwybodaeth gefndir pdf icon PDF 1012 KB

Helpu’r Pwyllgor i graffu’r Camau Llesiant a’r Cynlluniau Cyflwyno.  Mae’r wybodaeth ganlynol wedi’i atodi:

 

Camau Llesiant;

Profforma Herio

Cwestiynau

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

RHAGLEN WAITH

I nodi dyddiadau cyfarfodydd nesaf y Pwyllgor.:

 

26-01-22

14.00 – 16.00

09-03-22

14.00 – 16.00

27-10-22

10.00 – 12.00