Agenda

Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth
Dydd Mawrth, 28ain Ebrill, 2020

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ceisiadau ar gyfer Gostyngiadau Trethi Elusennol