Agenda

Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth
Dydd Gwener, 21ain Chwefror, 2020

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ceisiadau ar gyfer Gostgyniadau Trethi Elusennol a Chaledi

Dogfennau ychwanegol: