Agenda

Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth
Dydd Gwener, 24ain Ionawr, 2020

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ceisiadau am Ryddhad Treth Elusennol a Chaledi

Dogfennau ychwanegol: