Agenda

Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth
Dydd Mawrth, 22ain Hydref, 2019

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ceisiadau ar gyfer Gostyngiadau Trethi Dewisol Lleol, Elusennol a Chaledi

Dogfennau ychwanegol: