Agenda

Bwrdd Pensiynau Powys - Dydd Gwener, 5ed Mawrth, 2021 2.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

3.

Cofnodion y Bwrdd pdf icon PDF 223 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd 2020 fel cofnod cywir.

4.

Materion yn codi

5.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Derbyn diweddariad llafar gan y Cadeirydd.

6.

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau pdf icon PDF 216 KB

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi a gynhaliwyd ar 11 Rhagfyr 2020.

 

7.

Adolygu Cydymffurfo gyda TPR Cod 14 pdf icon PDF 677 KB

Ystyried diweddariadau a wnaed ar gyfer cydymffurfio â TPR Cod Ymarfer 14.

8.

Adroddiad ar Weithgareddau Gweinyddu (eitem sefydlog) pdf icon PDF 49 KB

Ystyried yr adroddiad.

9.

Gwrthdrawiadau Buddiannau

Derbyn diweddariad llafar.

10.

Adolygu'r Gofrestr Risgiau (Eitemau Sefydlog) pdf icon PDF 471 KB

Adolygu’r Gofrestr Risg ac ystyried unrhyw risgiau newydd.

 

11.

Partneriaeth Pensiwn Cymru - Diweddariad ar Gronni Buddsoddiadau [Eitem Sefydlog] pdf icon PDF 128 KB

Derbyn adroddiad ar Bartneriaeth Pensiwn Cymru.

12.

Deddfwriaeth a Chanllawiau newydd (Eitem Sefydlog) pdf icon PDF 247 KB

Derbyn adroddiad ar ddeddfwriaeth a chanllawiau newydd.

13.

Hyfforddi Aelodau'r Bwrdd (eitem sefydlog) pdf icon PDF 27 KB

Derbyn diweddariad ar y Dadansoddiad o Anghenion Hyfforddiant.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Diweddariad ar Weithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol (Eitem Sefydlog)

Derbyn diweddariad llafar.

15.

Adroddiadau Archwilio (Eitem Sefydlog) pdf icon PDF 426 KB

Cofrestr Toriadau  

Rhoi’r gorau i gontractio allan

Adroddiadau Archwilio

Log o Eitemau Cyfathrebu’r Bwrdd

Dogfennau ychwanegol:

16.

Cyfarfodydd nesaf y Bwrdd

2021 – bydd y cyfarfodydd am 1400hrs ar:

14 Mehefin

13 Medi

22 Tachwedd