Cyfarfod

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn electronig. Gall unrhyw aelod o'r cyhoedd sydd am weld y cyfarfod gysylltu a'r sawl sydd wedi'i enwi ar yr agenda, Bwrdd Pensiynau Powys - Dydd Iau, 26ain Mawrth, 2020 1.00 pm

Nid oes dogfennau ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206