Agenda

Bwrdd Pensiynau Powys - Dydd Iau, 13eg Chwefror, 2020 10.00 am, CANCELLED

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

3.

Cofnodion y Bwrdd pdf icon PDF 241 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Bwrdd a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd, 2019 fel cofnod cywir.

4.

Materion yn codi

a)      Diweddariad ar lafar gan y Cadeirydd.

5.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

a)      Llywodraethu Da – Cynhadledd Cymdeithas Llywodraeth Leol.

6.

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau pdf icon PDF 305 KB

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi a gynhaliwyd ar 22 Tachwedd a 12 Rhagfyr, 2019.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adolygiad o Gydymffurfiaeth gyda Chod 14 TPR pdf icon PDF 670 KB

Ystyried y cynllun gweithredu.

8.

Cofrestr Torri Amodau pdf icon PDF 420 KB

Nodi’r Adroddiad.

9.

Adolygu'r Gofrestr Risgiau (Eitemau Sefydlog) pdf icon PDF 199 KB

Adolygu’r Cofrestr Risg ac ystyried unrhyw risgiau newydd.

10.

Diweddariad ar y prosiect delweddau dogfennau a llif gwaith. pdf icon PDF 104 KB

Nodi’r adroddiad.

11.

Partneriaeth Pensiwn Cymru - Diweddariad ar Gronni Buddsoddiad [Eitem Sefydlog] pdf icon PDF 114 KB

Nodi’r adroddiad.

12.

Adroddiad ar Weithgareddau Gweinyddu (eitem sefydlog) pdf icon PDF 55 KB

Nodi’r adroddiad.

13.

Gorffen contractio allan (eitem sefydlog)

Derbyn adroddiad ar lafar.

14.

Deddfwriaeth a Chanllawiau Newydd (Eitem Sefydlog) pdf icon PDF 213 KB

Nodi’r adroddiad.

15.

Log Cyfathrebu'r Bwrdd (Eitem Sefydlog) pdf icon PDF 18 KB

Nodi’r Log Cyfathrebu.

16.

Adroddiadau Archwilio (Eitem Sefydlog)

17.

Diweddariad ar Weithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol (Eitem Sefydlog)

18.

Hyfforddi Aelodau'r Bwrdd (eitem sefydlog)

19.

Cyfarfodydd nesaf y Bwrdd

2020 – Pob cyfarfod i ddechrau am 10.00 a.m.

22 Mai

14 Medi

9 Tachwedd