Agenda

Bwrdd Pensiynau Powys - Dydd Mercher, 3ydd Ebrill, 2019 10.00 am

Lleoliad: A229, County Hall - County Hall. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn datganiadau o fudd.

3.

Croesawu'r Cynrychiolydd Gweithwyr newydd

4.

Cofnodion y Bwrdd pdf icon PDF 80 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Bwrdd a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir.

 

 

5.

Materion yn codi

I dderbyn diweddariad ar lafar gan y Cadeirydd.

 

 

6.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

7.

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau pdf icon PDF 71 KB

I dderbyn cofnodion Y Pwyllgor Buddsoddiadau a Phensiynau a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr 2018, a 28 Ionawr 2019.

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Arolygu Cydymffurfio a Chod TPR 14 pdf icon PDF 217 KB

I ystyried y cynllun gweithredu ar gyfer mynd i’r afael ag eitemau coch a melyn a nodwyd.

 

 

9.

Cofnodi toriadau'r gyfraith pdf icon PDF 63 KB

I ystyried polisi draft Cofnodi Toriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Arolygu eitemau'r Gofrestr Risgiau pdf icon PDF 98 KB

I arolygu eitemau’r Gofrestr Risgiau a’r canlynol:

a) Seiberddiogelwchrhoi diweddariadau ar gynnydd a Hyfforddiant

b) Diweddariad Delweddu Dogfennau a Mudo Llif Gwaith

Dogfennau ychwanegol:

11.

Deddfwriaeth ac arweiniad newydd [eitem sefydlog] pdf icon PDF 72 KB

I ystyried yr adroddiad.

12.

Partneriaeth Pensiynau Cymru - Diweddariad Cronfa Fuddsoddiadau [Eitem Sefydlog]

13.

Adroddiad ar Weithgareddau Gweinyddu (eitem sefydlog) pdf icon PDF 78 KB

I ystyried yr adroddiad.

14.

Adroddiadau Archwilio (Eitem Sefydlog)

15.

Gorffen contractio allan (eitem sefydlog)

16.

Cynllun Hyfforddi Aelodau'r Bwrdd a hunan-asesiad anghenion Hyfforddi Aelodau'r Bwrdd [Eitem Sefydlog]

17.

Materion Cyfrinachol

Mae angen i’r Bwrdd ystyried a fyddai cyhoeddi’r eitemau canlynol yn datgelu gwybodaeth mewn perthynas â materion busnes neu ariannol unrhyw unigolyn neu sefydliad penodol wrth ystyried eithrio’r cyhoedd o’r rhan hon o’r cyfarfod.

 

18.

Diweddariad ar Weithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol (Eitem Sefydlog)

19.

Diweddariad prosiect Delweddu Dogfennau a Llif Gwaith

I ystyried yr adroddiad.

20.

Llif Arian Parod y Gronfa Bensiynau

I ystyried yr adroddiad llif arian parod.

 

 

21.

Cyfarfodydd nesaf y Bwrdd

I nodi dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol:

6 Mehefin, 2019

5 Medi, 2019

8 Tachwedd, 2019