Agenda

Bwrdd Pensiynau Powys - Dydd Gwener, 8fed Tachwedd, 2019 10.00 am, CANCELLED

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

 

3.

Cofnodion y Bwrdd pdf icon PDF 150 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod y Bwrdd a gynhaliwyd ar 11 Medi 2019 fel cofnod cywir.

 

4.

Materion yn codi

a)    Diweddariad llafar gan y Cadeirydd.

 

5.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

a)         Hyfforddiant

i)          Adborth o ddigwyddiad CIPFA Barnett Waddingham yng Nghaerdydd

ii)         Prisiad Tair Blynedd

 

b)         Arolwg gweinyddu a llywodraethu’r Rheoleiddiwr Pensiynau ar gynlluniau pensiwn gwasanaethau cyhoeddus.

 

6.

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau pdf icon PDF 150 KB

Nodi cofnodion drafft y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 4 Hydref 2019.

 

7.

Adolygu Cydymffurfiad â Chod 14 y TPR pdf icon PDF 670 KB

I ystyried y cynllun gweithredu i fynd i’r afael ag eitemau coch ac oren.

 

8.

Cofrestr o dorri amodau pdf icon PDF 420 KB

Nodi’r adroddiad.

 

9.

Adolygu'r Gofrestr Risgiau (Eitemau Sefydlog) pdf icon PDF 63 KB

Nodi’r adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Canllawiau ac Adnoddau diweddar gan y Rheoleiddiwr Pensiynau [TPR] pdf icon PDF 67 KB

Nodi’r adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Diweddariad ar y Prosiect Llif Gwaith a Delweddu Dogfennau. pdf icon PDF 71 KB

Nodi’r adroddiad..

 

 

12.

Risgiau gweinyddu a llywodraethu’r TPR yng nghynlluniau pensiwn y gwasanaethau cyhoeddus. pdf icon PDF 322 KB

Ystyried adroddiad adborth gan Gadeirydd y Bwrdd ar Arolwg Carfan Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol y Rheoleiddiwr Pensiynau.

 

13.

Partneriaeth Pensiwn Cymru – Diweddariad ar Gyfuno Buddsoddiadau (eitem sefydlog) pdf icon PDF 12 KB

Nodi’r adroddiad.

 

 

14.

Adroddiad ar Weithgareddau Gweinyddu (eitem sefydlog) pdf icon PDF 69 KB

Nodi’r adroddiad.

 

 

15.

Gorffen contractio allan (eitem sefydlog) pdf icon PDF 91 KB

Nodi’r adroddiad.

 

 

16.

Deddfwriaeth a chanllawiau newydd (eitem sefydlog)

Derbyn adroddiad llafar.

 

17.

Cofnod cyfathrebu’r Bwrdd (eitem sefydlog) pdf icon PDF 99 KB

Nodi’r cofnod cyfathrebu.

 

18.

Adroddiadau Archwilio (Eitem Sefydlog)

Derbyn adroddiad llafar.

 

 

 

19.

Diweddariad ar Weithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol (Eitem Sefydlog)

Derbyn adroddiad llafar.

 

20.

Cyfarfodydd nesaf y Bwrdd

2020 – cyfarfodydd am 10.00a.m.

13 Chwefror

22 Mai

14 Medi

9 Tachwedd