Agenda

Bwrdd Pensiynau Powys - Dydd Mercher, 11eg Medi, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn ddatganiadau o ddiddordeb.

3.

Cofnodion y Bwrdd pdf icon PDF 164 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion cyfarfod blaenorol y Bwrdd fel cofnod cywir.

4.

Materion yn codi

Derbyn diweddariad ar lafar gan y Cadeirydd.

5.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

a). Arolwg SAB

6.

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau pdf icon PDF 122 KB

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddi a gynhaliwyd ar 21 Mehefin a chofnodion drafft y pwyllgor a gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf 2019.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adolygu Cydymffurfiad gyda TPR Cod 14 pdf icon PDF 165 KB

Ystyried y cynllun gweithredu ar gyfer mynd i’r afael ag eitemau ambr a choch a ddynodwyd.

8.

Cofrestr Tor-rheolau pdf icon PDF 65 KB

I nodi’r adroddiad.

9.

Adolygu'r Gofrestr Risgiau (Eitemau Sefydlog) pdf icon PDF 464 KB

10.

Prisiad Teirblwydd

11.

Buddsoddiad Cyfrifol pdf icon PDF 12 KB

I nodi’r adroddiad.

12.

Cronfa Cymru - Diweddariad ar gyfuno buddsoddiadau (Eitem Sefydlog) pdf icon PDF 11 KB

I nodi’r adroddiad.

13.

Ymarfer Datganiad Buddion Blynyddol 2019

14.

Adroddiad ar Weithgareddau Gweinyddu (eitem sefydlog) pdf icon PDF 68 KB

I nodi’r adroddiad.

15.

Gorffen contractio allan (eitem sefydlog)

Derbyn diweddariad ar lafar.

16.

Deddfwriaeth a Chanllawiau Newydd (Eitem Sefydlog)

I nodi’r adroddiad.

17.

Cofnod Cyfathrebu'r Bwrdd (Eitem sefydlog) pdf icon PDF 11 KB

I nodi’r cyfathrebu a ddosbarthwyd.

18.

Adroddiadau Archwilio (Eitem Sefydlog)

19.

Diweddariad ar Weithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol (Eitem Sefydlog)

20.

Hyfforddi Aelodau'r Bwrdd (eitem sefydlog)

a)    Diogelwch Seibr

21.

Eitem Cyfrinachol

Mae angen i’r Bwrdd ystyried a fyddai gwneud yr eitemau a ganlyn yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth sy’n ymwneud a materion ariannol neu fusnes unrhyw berson neu sefydliad penodol wrth ystyried gwahardd y cyhoedd o’r rhan hon o’r cyfarfod.

22.

Hyfforddiant diogelwch seibr

23.

Cyfarfodydd nesaf y Bwrdd

8 Tachwedd, 2019

 

2020

13 Chwefror

22 Mai

14 Medi

9 Tachwedd