Agenda a chofnodion

Bwrdd Pensiynau Powys - Dydd Gwener, 30ain Tachwedd, 2018 10.00 am

Lleoliad: Hwb3 - County Hall. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o fudd

I dderbyn datganiadau o fudd.

Cofnodion:

The Chair advised he was an Associate in The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy [CIPFA] and declared an interest if reference was made to CIPFA when discussing the Board’s training.

 

3.

Cofnodion y Bwrdd pdf icon PDF 81 KB

I awdurdodi’r Cadeirydd i arwyddo cofnodion cyfarfod blaenorol y Bwrdd a gynhaliwyd ar 21 Medi 2018 fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

The minutes of the last meeting held on XX were agreed as a correct record.

 

4.

Materion yn codi

a)            Cydymffurfiaeth Cod 14 Y Rheolydd Pensiynau (TPR) – Cofrestr flynyddol o Fuddion Aelodau’r Bwrdd

5.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

6.

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau pdf icon PDF 76 KB

Cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a Buddsoddiadau a gynhaliwyd ar 19 Hydref 2018.

 

Cofnodion:

The Board received the Pensions and Investment Committee’s minutes for xxx   

 

7.

Arolygu Cydymffurfio a Chod 14 Y Rheolydd Pensiynau (TPR) pdf icon PDF 194 KB

I ystyried y cynllun gweithredu ar gyfer mynd i’r afael ag eitemau oren a choch a nodwyd bod angen sylw.

 

8.

Diwygio'r Adran Bensiynau / diweddariad staffio pdf icon PDF 83 KB

I nodi’r strwythur staffio newydd.

Cofnodion:

The Board received details of the new Pension Section structure which had been in place since the beginning of November, 2018.  It was noted that the Section would be fully resourced from 1 January, 2019.

 

9.

Cofnodi torgyfraith pdf icon PDF 81 KB

I ystyried yr adroddiad.

Cofnodion:

The Board noted the one breach in respect of late notification of deferred benefits.

 

10.

Adolygu'r Gofrestr Risgiau (Eitemau Sefydlog) pdf icon PDF 111 KB

I ystyried y Gofrestr Risgiau a nodi eitem newyddLlif gwaith / Mudo Delweddau

 

 

Cofnodion:

The Board raised the following comments [the numbers shown are the Risk Reference numbers]:

 

11.

Ffurflen datganiad o fudd y Bwrdd Pensiynau

Y ystyried y ffurflen.

12.

Diweddariad Adran 13 Adran Actiwari'r Llywodraeth (GAD)

Cofnodion:

The Board received the report in respect of the Government Actuary’s Department (GAD) review of Local Government Pension Scheme [LGPS] funds in England and Wales.  It was noted that in respect of the Powys Pension Fund no areas of concern had been highlighted.  However, GAD had recommended that all funds review their funding strategy statement and this work was ongoing within Powys Pension Fund.

 

13.

Seiberddiogelwch - diweddariad ar lafar

14.

Cronfa Cymru - Diweddariad ar gyfuno buddsoddiadau (Eitem Sefydlog)

15.

Adroddiad ar Weithgareddau Gweinyddu (eitem sefydlog) pdf icon PDF 78 KB

I ystyried yr adroddiad gweithgareddau.

16.

Arolwg y Rheolydd Pensiynau (TPR)

17.

Adroddiadau Archwilio (Eitem Sefydlog)

18.

Diweddariad ar Weithdrefnau Datrys Anghydfodau Mewnol (Eitem Sefydlog)

19.

Gorffen contractio allan (eitem sefydlog)

20.

Derbyniadau blynyddol Powys Y Rheolydd Pensiynau - diweddariad llafar

21.

Hyfforddi Aelodau'r Bwrdd (eitem sefydlog) pdf icon PDF 211 KB

22.

Eitemau Cyfrinachol

Rhaid i’r Bwrdd ystyried a fyddai cyhoeddi’r eitemau canlynol yn datgelu gwybodaeth mewn perthynas â materion ariannol neu fusnes unrhyw berson neu sefydliad penodol wrth ystyried gwahardd y cyhoedd o’r rhan hon o’r cyfarfod.

 

23.

Llif arian y Gronfa Bensiynau

I ystyried yr adroddiad.

24.

Dogfennau Yswiriant y Bwrdd Pensiynau

25.

Cyfarfodydd nesaf y Bwrdd

I nodi dyddiadau’r cyfarfodydd canlynol:

4 Chwefror, 2019

6 Mehefin, 2019

Cofnodion:

The Board noted the meeting dates:

4 February, 2019

6 June 2019

5 September, 2019

8 November, 2019