Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Iau, 2ail Medi, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

Mae angen i aelodau’r Is-bwyllgor fynychu cyfarfod briffio preifat am 9.30 a.m.

1.

Cais am drwydded safle

1.a

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan y Prif Gyfreithiwr.

 

1.b

Cais am drwydded pdf icon PDF 339 KB

Ystyried cais am drwydded gan y Village Sports Bar, Abercraf.

 

Dogfennau ychwanegol: