Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 16eg Gorffennaf, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

Bydd angen i Aelodau’r Is-bwyllgor fynychu cyfarfod briffio preifat am 9.30 am

1.

Cais am drwydded safle.

1.a

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau pdf icon PDF 279 KB

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan y Cyfreithiwr.

 

1.b

Cais am drwydded pdf icon PDF 15 MB

Ystyried cais am drwydded gan y Co-operative Group Food Ltd ar ran y Co-operative, Stryd Fawr, Crughywel NP8 1BW.

 

Dogfennau ychwanegol: