Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 13eg Gorffennaf, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

Mae’n rhaid i Aelodau’r Is-bwyllgor fynychu cyfarfod briffio preifat am 9.45 a.m.

1.

Cais am drwydded safle

1.a

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau pdf icon PDF 279 KB

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan y Prif Gyfreithiwr.

 

1.b

Cais am drwydded pdf icon PDF 117 KB

Ystyried cais am drwydded gan 4 Seasons Country and Leisure Park, Trefeglwys, SY17 5QZ.

 

Dogfennau ychwanegol: