Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 18fed Mai, 2021 10.30 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Media

Eitemau
Rhif eitem

Mae angen i aelodau’r Is-bwyllgor fynychu cyfarfod briffio preifat am 10.00 a.m.

1.

Cais am drwydded safle.

1.a

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau pdf icon PDF 279 KB

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan y Prif Gyfreithiwr.

 

1.b

Cais am drwydded pdf icon PDF 14 KB

Ystyried cais am drwydded gan Ganolfan Weithgareddau Afon Gwy, Y Clas ar Wy.

 

Dogfennau ychwanegol: