Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 1af Tachwedd, 2019 10.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Gofynnir i Aelodau'r Is-Bwyllgor fynychu cyfarfod briffio preifat am 10.00 a.m.

1.

Cais am drwydded safle

1.a

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau pdf icon PDF 176 KB

Derbyncyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-Bwyllgor gan y Prif Gyfreithiwr.

1.b

Cais am drwydded pdf icon PDF 226 KB

Ystyriedcais ar gyfer trwydded safle newydd gan The Old Stable Block, Smith field Road, Llanfair-ym-Muallt

Dogfennau ychwanegol: