Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Llun, 4ydd Chwefror, 2019 10.30 am

Lleoliad: Council Chamber - Neuadd Maldwyn, Welshpool, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Bydd gofyn i Aelodau'r Is-Bwyllgor i fynychu cyfarfod briffio preifat am 10.00 a.m.

1.

Cais am drwydded safle

1.a

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau pdf icon PDF 74 KB

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-Bwyllgor gan y Prif Gyfreithiwr. 

1.b

Cais am drwydded pdf icon PDF 73 KB

Ystyried cais am drwydded yn Hen Adeilad Banc Barclays, 4 Heol Pentrehedyn, Machynlleth.

Dogfennau ychwanegol: