Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Llun, 21ain Ionawr, 2019 2.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Mae angen i aelodau’r Is-bwyllgor fynychu cyfarfod briffio preifat am 2.00 pm.

1.

Cais am drwydded safle

1.a

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau pdf icon PDF 74 KB

I dderbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan y Prif Gyfreithiwr.

 

1.b

Cais am drwydded pdf icon PDF 2 MB

I ystyried cais am drwydded newydd gan yr Hen Ysgol, Maesyfed.