Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Llun, 13eg Awst, 2018 11.15 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Rhaid i'r Is-bwyllgor fynychu cyfarfod Briffio preifat am 10.00 a.m. Bydd yr Is-bwyllgor Trwyddedu'n dilyn yr Is-bwyllgor Trwyddedu tacsis a fydd am 10.00 a.m.

1.

Newid trwydded eiddo

1.a

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau pdf icon PDF 74 KB

I dderbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac eglurhad am weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan y Prif Gyfreithiwr.

 

 

1.b

Newid trwydded Eiddo pdf icon PDF 66 KB

I ystyried cais am Newid Trwydded Eiddo yn nhafarn The Three Tuns, Stryd Lydan, Y Gelli Gandryll, Powys, HR3 5DB.

Dogfennau ychwanegol: