Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Iau, 19eg Gorffennaf, 2018 10.00 am

Lleoliad: Council Chamber - Neuadd Maldwyn, Welshpool, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Gofynnir i Aelodau'r Is-Bwyllgor i fynychu cyfarfod Briffio preifat am 9.30 a.m.

2.

Adolygu trwydded safle

2.a

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau pdf icon PDF 50 KB

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan y Prif Gyfreithiwr. 

2.b

Cais am drwydded pdf icon PDF 64 KB

Ystyried adolygiad o’r trwydded safle ar gyfer Old Mill, Llanidloes. 

Dogfennau ychwanegol: