Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 13eg Gorffennaf, 2018 10.30 am

Lleoliad: Conference Room - Neuadd Brycheiniog. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Rydym yn gofyn i Aelodau'r Is-bwyllgor fynychu cyfarfod briffio preifat am 10:00

1.

Cais i amrywio trwydded eiddo o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 - Gwyl y Dyn Gwyrdd

1.a

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau

To receive introductions by the Chair and an explanation of the Sub-Committee’s procedures by the Principal Solicitor. 

1.b

Adolygu trwydded pdf icon PDF 147 KB

To consider an application for a variation of a premises licence for The Greenman Festival.

 

Note - there is a link to the site plan contained within the event management plan - click on the link to view.

Dogfennau ychwanegol: