Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Llun, 16eg Ebrill, 2018 10.00 am

Lleoliad: Conference Room - Neuadd Brycheiniog. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Bydd angen i Aelodau’r Is-bwyllgor fynychu cyfarfod briffio preifat am 9.30 a.m.

1.

Cais am drwydded safle

1.a

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau pdf icon PDF 74 KB

I dderbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad gan y Cyfreithiwr ar weithdrefnau’r Is-bwyllgor.  

 

1.b

Cais am drwydded pdf icon PDF 72 KB

I ystyried cais am drwydded gan Cat Soup Kitchen, Aberhonddu.

 

Dogfennau ychwanegol: