Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Llun, 15fed Ionawr, 2018 10.30 am

Lleoliad: Council Chamber - Neuadd Maldwyn, Welshpool, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Mae angen i Aelodau’r Is-bwyllgor fynychu cyfarfod briffio preifat am 10.00 a.m.

1.

Cais am drwydded safle

1.a

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau

I dderbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan y Prif Gyfreithiwr.

 

1.b

Cais am drwydded pdf icon PDF 57 KB

I ystyried cais am drwydded gan Baba Ali, Llanidloes.

 

Dogfennau ychwanegol: