Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Mercher, 20fed Medi, 2017 3.15 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

1.

Eitem wedi'i Eithrio

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.18, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â:

 

(i)              materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno).

 

Yn ei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.   Gofynnir i aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a rhaid iddynt benderfynu ar hyn wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

2.

Adolygu trwydded safle

2.a

Gweithdrefnau'r Is-bwyllgor

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad gan y Prif Gyfreithiwr o weithdrefnau’r Is-bwyllgor.

2.b

Adolygu trwydded

Ystyried cais i adolygu’r trwydded safle yn y Seven Stars, Aberedw, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3UW

Dogfennau ychwanegol: