Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - Dydd Mawrth, 20fed Awst, 2019 2.30 pm

Lleoliad: Conference Room, Brecon - Neuadd Brycheiniog. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Gofynnir i Aelodau'r Is-Bwyllgor i fynychu cyfarfod briffio preifat am 2.00 p.m.

1.

Cynnig i wahardd y cyhoedd a'r wasg

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod Categoriau 1 a 2, Rheolau Mynediad at Wybodaeth, yn berthnasol i'r eitemau canlynol.  Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth yn ymwneud â:

 

(i)              gwybodaethyn ymwneud ag unrhyw unigolyn

(ii)             gwybodaethsy’n debygol o ddatgelu pwy yw’r unigolyn

 

Roedd y ffactorau hyn yn ei farn ef yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth hon. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

2.

Adolygu trwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

2.1

Gweithdrefnau'r Is-bwyllgor pdf icon PDF 127 KB

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan y Clerc i’r Is-Bwyllgor [Prif Gyfreithiwr].

2.2

Adolygu trwydded

Ystyried cais ar gyfer Trwydded Cerbyd Hacni a Gyrrwr Llogi Prefiat ar y Cyd.

Dogfennau ychwanegol: