Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - Dydd Mawrth, 30ain Gorffennaf, 2019 11.15 am

Lleoliad: Conference Room - Neuadd Brycheiniog. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Mae gofyn i Aelodau'r Is-bwyllgor fynychu cyfarfod briffio preifat am 10.00 a.m.

1.

Cynnig i wahardd y cyhoedd a'r wasg

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod Categori 1 a 2, Rheolau Mynediad at Wybodaeth, yn berthnasol i'r adroddiad canlynol. Ei farn ef ar brawf lles y cyhoedd, (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.18 Rheolau Mynediad at Wybodaeth y cyngor) yw y byddai caniatáu i'r wybodaeth hon gael ei chyhoeddi yn datgelu gwybodaeth:

 

(i) sy’n gysylltiedig ag unrhyw unigolyn

 

(ii) sy’n debygol o datgelu pwy yw unigolyn.

 

Yn ei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn fwy pwysig na'r budd a gai'r cyhoedd trwy ddatgelu'r wybodaeth.  Gofynnir i aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth iddynt bennu prawf lles y cyhoedd, a rhaid iddynt benderfynu ar hwn wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

 

2.

Cais am drwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

2.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau pdf icon PDF 127 KB

I dderbyn cyflwyniadau oddi wrth y Cadeirydd ac eglurhad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan y Clerc i’r Is-bwyllgor [Y Prif Gyfreithiwr].

 

 

2.2

Cais am drwydded

I ystyried cais am Drwydded Gyrrwr ar y cyd ar gyfer Cerbyd Hacni a Llogi Preifat

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Adolygu trwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

3.1

Gweithdrefnau'r Is-bwyllgor

I dderbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac eglurhad am weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan y Clerc i’r Is-bwyllgor [Y Prif Gyfreithiwr].

 

 

3.2

Adolygu trwydded

I ystyried adolygiad o Gyd-drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Llogi Preifat.

 

 

Dogfennau ychwanegol: