Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - Dydd Llun, 8fed Gorffennaf, 2019 10.00 am, CANCELLED

Lleoliad: Committee Room, Brecon - Neuadd Brycheiniog. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Bydd gofyn i Aelodau’r Is-bwyllgor ddod i gyfarfod briffio preifat am 9.30 a.m.

1.

Cynnig i wahardd y cyhoedd a'r wasg

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod Categoriau 1 a 2, Rheolau Mynediad at Wybodaeth, yn berthnasol i'r eitemau canlynol.  Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth yn ymwneud â:

 

(i)                   gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw unigolyn

(ii)                  gwybodaeth sy’n debygol o ddatgelu pwy yw’unigolyn

 

Roedd y ffactorau hyn yn ei farn ef yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth hon. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

 

 

2.

Adolygu trwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

2.1

Gweithdrefnau’r Is-bwyllgor pdf icon PDF 127 KB

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan Glerc yr Is-bwyllgor (Prif Gyfreithiwr)

 

2.2

Adolygu trwydded

I adolygu trwydded cerbyd hanci a llogi preifat.

 

Dogfennau ychwanegol: