Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - Dydd Llun, 20fed Mai, 2019 10.30 am, CANCELLED

Lleoliad: Video Conference Room, Brecon - Neuadd Brycheiniog. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Gofynnir i Aelodau'r Is-Bwyllgor i fynychu cyfarfod briffio preifat am 10.00 a.m.

1.

Cynnig i wahardd y cyhoedd a'r wasg

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 1 a 2 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth mewn perthynas â’r canlynol:

 

(i) gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw unigolyn

 

(ii) gwybodaeth sy’n debygol o ddatgelu pwy yw unigolyn.

 

Ynei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn fwy pwysig na'r budd a gai'r cyhoedd trwy ddatgelu'r wybodaethGofynnir i aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth iddynt bennu prawf lles y cyhoedd, a rhaid iddynt benderfynu ar hwn wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

2.

Adolygu trwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

2.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau pdf icon PDF 127 KB

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad am weithdrefnau’r Is-Bwyllgor gan Glerc yr Is-Bwyllgor [Prif Gyfreithiwr].

2.2

Adolygu trwydded

Ystyried adolygu Cyd-drwydded Gyrrwr Cerbydau Hacni a Llogi Preifat.