Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - Dydd Iau, 14eg Mawrth, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Conference Room - Neuadd Brycheiniog. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Mae gofyn i Aelodau'r Is-bwyllgor fynychu cyfarfod Briffio preifat am 1.30 p.m.

1.

Cynnig i wahardd y cyhoedd a'r wasg

 

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 1 a 2 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth mewn perthynas â’r canlynol:

 

(i) gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw unigolyn

 

(ii) gwybodaeth sy’n debygol o ddatgelu pwy yw unigolyn.

 

Yn ei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn fwy pwysig na'r budd a gai'r cyhoedd trwy ddatgelu'r wybodaeth.  Gofynnir i aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth iddynt bennu prawf lles y cyhoedd, a rhaid iddynt benderfynu ar hwn wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

 

 

2.

Cais am drwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

2.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau pdf icon PDF 49 KB

I dderbyn cyflwyniadau oddi wrth y Cadeirydd ac eglurhad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan y Clerc i’r Is-bwyllgor [Prif Gyfreithiwr].

 

2.2

Cais am drwydded

I ystyried cais ar gyfer Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Hurio Preifat ar y cyd.