Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis
Dydd Mercher, 5ed Rhagfyr, 2018 10.30 am

Lleoliad: Committee Room, Brecon - Neuadd Brycheiniog. View directions

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Gofynnir i Aelodau'r Is-bwyllgor i fynychu cyfarfod briffio preifat am 10.00 a.m.

1.

Cais am drwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

1.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan Glerc yr Is-bwyllgor [Prif Gyfreithiwr].

1.2

Cais am drwydded pdf icon PDF 1 MB

I ystyried y cais.

2.

Cynnig i wahardd y cyhoedd a'r wasg

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod Categoriau 1 a 2, Rheolau Mynediad at Wybodaeth, yn berthnasol i'r eitemau canlynol.  Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth yn ymwneud â:

 

(i)              gwybodaethyn ymwneud ag unrhyw unigolyn

(ii)             gwybodaethsy’n debygol o ddatgelu pwy yw’r unigolyn

 

Roedd y ffactorau hyn yn ei farn ef yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth hon. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

3.

Adolygu trwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

3.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau

Derbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-Bwyllgor gan Glerc yr Is-Bwyllgor [Prif Gyfreithiwr].

3.2

Adolygu trwydded

Ystyried adolygiad o Drwydded ar y Cyd Cerbyd Hacni a Gyrrwr Llogi Preifat.