Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - Dydd Gwener, 29ain Mehefin, 2018 10.00 am

Lleoliad: Conference Room - Neuadd Brycheiniog. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Bydd angen i Aelodau'r Is-bwyllgor ddod i gyfarfod briffio preifat am 9.30 a.m.

1.

Cais am drwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

1.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau

To receive introductions from the Chair and an explanation of the Sub-Committee’s procedures from the Clerk to the Sub-Committee [Principal Solicitor].

1.2

Cais am drwydded pdf icon PDF 77 KB

To consider an application for an application for a Plate Exemption on Private Hire Licensed  Vehicle – Town to Town

Dogfennau ychwanegol: