Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu Tacsis - Dydd Mawrth, 1af Mai, 2018 10.00 am

Lleoliad: Council Chamber - Neuadd Maldwyn, Welshpool, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Carol Johnson  01597 826206

Eitemau
Rhif eitem

Gofynnir i aelodau’r Is-bwyllgor ddod i gyfarfod briffio preifat am 9.30 a.m.

1.

Cynnig i wahardd y cyhoedd a'r wasg

 

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod Categori 1 a 2, Rheolau Mynediad at Wybodaeth, yn berthnasol i'r eitemau canlynol.  Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 11.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth yn ymwneud â:

 

  (i) gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw unigolyn

 

 (ii)  gwybodaeth sy’n debygol o ddatgelu pwy yw’r unigolyn.

 

 Roedd y ffactorau hyn yn ei farn ef yn bwysicach na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

 

 

 

2.

Adolygu trwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

2.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau

I dderbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan Glerc yr Is-bwyllgor (Prif Gyfreithiwr)

 

2.2

Adolygu trwydded

I ystyried adolygiad o drwydded cerbyd hacni a thrwydded gyrwyr llogi preifat sydd gan M.R.E.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Yr Is-bwyllgor i gytuno i symud ymlaen i sesiwn agored.

4.

Cais am drwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

4.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau

I dderbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan Glerc yr Is-bwyllgor (Prif Gyfreithiwr)

 

4.2

Cais am drwydded pdf icon PDF 613 KB

I ystyried cais am eithriad plat gan Mid Wales Limousines.

 

5.

Adolygu trwydded gyrrwr cerbyd hacni a llogi preifat

5.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau

I dderbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan Glerc yr Is-bwyllgor (Prif Gyfreithiwr)

 

5.2

Cais am drwydded pdf icon PDF 781 KB

I ystyried cais am eithriad plat gan Silver Service.

 

6.

Cais am eithriad plat ar gerbydau trwyddedig llogi preifat.

6.1

Gweithdrefnau Is-bwyllgorau

I dderbyn cyflwyniadau gan y Cadeirydd ac esboniad o weithdrefnau’r Is-bwyllgor gan Glerc yr Is-bwyllgor (Prif Gyfreithiwr)

 

6.2

Adolygu trwydded pdf icon PDF 526 KB

I ystyried cais am eithriad plat gan Tiny’s Limo.